เรียนรู้

Retinaldehyde

Retinal 101

mian skin

ต้องการเริ่มใช้ Retinoids ฉันต้องรู้อะไรบ้าง? หากคุณตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมลูกอยู่ - Retinoids ไม่แนะนำเพราะอาจเป็นอันตรายต่อลูกของคุณ (แม้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับความเสี่ยงจาก Retinoids ทางช่องปาก (Tretinoin) แต่ Retinoids ทางผิวหนังมักถูกหลีกเลี่ยงเป็นการป้องกัน) หลีกเลี่ยงการคิดครั้งล่วงหน้า / พยายามให้ตั้งครรภ์อย่างน้อย 1 เดือนก่อนเริ่มใช้ Retinoids และหลังจากหยุดใช้ Retinoids มากกว่า 1 เดือน ส่วนมากของการศึกษาแสดงว่าส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์สารประกอบของ Retinoids ถูกนำออกจากระบบเลือดโดยสมบูรณ์ในวันที่ 10 คุณจำเป็นต้องใช้ครีมกันแดดในเวลากลางวัน...

Retinal 101

mian skin

ต้องการเริ่มใช้ Retinoids ฉันต้องรู้อะไรบ้าง? หากคุณตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมลูกอยู่ - Retinoids ไม่แนะนำเพราะอาจเป็นอันตรายต่อลูกของคุณ (แม้ว่าการศึกษาส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับความเสี่ยงจาก Retinoids ทางช่องปาก (Tretinoin) แต่ Retinoids ทางผิวหนังมักถูกหลีกเลี่ยงเป็นการป้องกัน) หลีกเลี่ยงการคิดครั้งล่วงหน้า / พยายามให้ตั้งครรภ์อย่างน้อย 1 เดือนก่อนเริ่มใช้ Retinoids และหลังจากหยุดใช้ Retinoids มากกว่า 1 เดือน ส่วนมากของการศึกษาแสดงว่าส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์สารประกอบของ Retinoids ถูกนำออกจากระบบเลือดโดยสมบูรณ์ในวันที่ 10 คุณจำเป็นต้องใช้ครีมกันแดดในเวลากลางวัน...

Understanding Menstrual Blood Capacity and Choosing the Right Period Products for You

Understanding Menstrual Blood Capacity and Choo...

mian skin

On average, the amount of blood released during a typical menstrual period ranges from 2-90 ml (about 1 to 5 tablespoons). However, this can vary widely among individuals. Some people...

Understanding Menstrual Blood Capacity and Choo...

mian skin

On average, the amount of blood released during a typical menstrual period ranges from 2-90 ml (about 1 to 5 tablespoons). However, this can vary widely among individuals. Some people...

Green Revolution: Discover the Environmental Advantages of Choosing Sorb Period Pants

Green Revolution: Discover the Environmental Ad...

mian skin

In our quest for sustainability, it's crucial to examine every aspect of our daily lives, including the often-overlooked realm of menstrual products. Menstruation is a natural and inevitable part of...

Green Revolution: Discover the Environmental Ad...

mian skin

In our quest for sustainability, it's crucial to examine every aspect of our daily lives, including the often-overlooked realm of menstrual products. Menstruation is a natural and inevitable part of...

Confidence Unleashed: How Sorb Period Pants Redefine Ease of Mind in Menstrual Care

Confidence Unleashed: How Sorb Period Pants Red...

mian skin

Wearing Sorb's period pants offers a unique combination of ease of mind and reliable protection that transforms the menstruation experience. These specially designed undergarments provide an extra layer of confidence,...

Confidence Unleashed: How Sorb Period Pants Red...

mian skin

Wearing Sorb's period pants offers a unique combination of ease of mind and reliable protection that transforms the menstruation experience. These specially designed undergarments provide an extra layer of confidence,...

Retinoids: The Ultimate Guide to Retinal, Retinol, Retinyl, and Retinoic Acid in Skincare

Retinoids: The Ultimate Guide to Retinal, Retin...

mian skin

เรทิโนยด์เป็นวงศ์วิศวกรรมของสารกำเนิดจากวิตามิน A ที่โด่งดังด้วยประโยชน์ในการต้านการเกิดของสิวและการกระตุ้นคอลลาเจนในผิวหนัง อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีต่างๆของเรทิโนยด์ เช่น เรทิโนล เรทินิล เรทินอล และเรทิโนยคแอซิด บางครั้งอาจทำให้สับสนได้ เราจึงมาแยกแยะความแตกต่างระหว่างเรทิโนยด์แต่ละชนิด เช่น ความเข้มข้น ประสิทธิภาพ และผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ในโพสต์นี้ เรายังแนะนำเรทินอล ที่เป็นเรทิโนยด์ชนิดทองซึ่งมีประสิทธิผลเทียบเท่ากับเรทิโนยคแอซิด แต่มีผลข้างเคียงน้อยกว่า เพื่อน่าจะอัพเกรดรูตินเครื่องสำอางของคุณด้วยเรทิโนยด์ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกเรทิโนยด์ที่เหมาะสมสำหรับผิวของคุณได้ที่นี่ เรทิโนยด์เป็นวงศ์วิศวกรรมของสารกำเนิดจากวิตามิน A ที่โด่งดังด้วยประโยชน์ในการต้านการเกิดของสิวและการกระตุ้นคอลลาเจนในผิวหนัง อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีต่างๆของเรทิโนยด์ เช่น เรทิโนล เรทินิล เรทินอล...

Retinoids: The Ultimate Guide to Retinal, Retin...

mian skin

เรทิโนยด์เป็นวงศ์วิศวกรรมของสารกำเนิดจากวิตามิน A ที่โด่งดังด้วยประโยชน์ในการต้านการเกิดของสิวและการกระตุ้นคอลลาเจนในผิวหนัง อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีต่างๆของเรทิโนยด์ เช่น เรทิโนล เรทินิล เรทินอล และเรทิโนยคแอซิด บางครั้งอาจทำให้สับสนได้ เราจึงมาแยกแยะความแตกต่างระหว่างเรทิโนยด์แต่ละชนิด เช่น ความเข้มข้น ประสิทธิภาพ และผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ในโพสต์นี้ เรายังแนะนำเรทินอล ที่เป็นเรทิโนยด์ชนิดทองซึ่งมีประสิทธิผลเทียบเท่ากับเรทิโนยคแอซิด แต่มีผลข้างเคียงน้อยกว่า เพื่อน่าจะอัพเกรดรูตินเครื่องสำอางของคุณด้วยเรทิโนยด์ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกเรทิโนยด์ที่เหมาะสมสำหรับผิวของคุณได้ที่นี่ เรทิโนยด์เป็นวงศ์วิศวกรรมของสารกำเนิดจากวิตามิน A ที่โด่งดังด้วยประโยชน์ในการต้านการเกิดของสิวและการกระตุ้นคอลลาเจนในผิวหนัง อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีต่างๆของเรทิโนยด์ เช่น เรทิโนล เรทินิล เรทินอล...

Retinoids

Retinal 101: The Fountain of Youth

mian skin

Are you considering adding retinoids to your skincare routine? It's important to know the facts before diving in. While retinoids can have amazing benefits for your skin, there are some...

Retinal 101: The Fountain of Youth

mian skin

Are you considering adding retinoids to your skincare routine? It's important to know the facts before diving in. While retinoids can have amazing benefits for your skin, there are some...