เราจัดส่งทั่วโลก

ส่งไปยังกว่า 20 ประเทศ หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดเขียนถึงเราที่ info@mianskin.com

ประเภทการจัดส่ง

ภายในประเทศ

ค่าธรรมเนียม (SGD): $5
กรอบเวลา(วันทำการ): 5 - 10

ประเทศไทย

ค่าธรรมเนียม (SGD): $10
กรอบเวลา(วันทำการ): 10 - 20

 • Southeast Asia

  Fees (SGD)

  Brunei: 17

  Indonesia: 11

  Malaysia: 6

  Philippines: 14

  Thailand: 12

  Vietnam: 15

 • Asia-Pacific

  Fees (SGD)

  Australia: 20

  Hongkong: 14

  India: 19

  Japan: 14

  Korea: 23
  New Zealand: 22

  Taiwan: 6

 • Europe & Others

  Fees (SGD)

  Canada: 27

  Denmark: 36

  Finland: 35

  France: 34

  Germany: 34

  Ireland: 28

  Italy: 35

  Netherlands: 34

  Spain: 34
  Sweden: 29

  Turkey: 38

  UAE : 23
  USA : 26

1 จาก 3